Dauroh Ilmiyah Zakat Fitrah | Al Habib Ahmad bin Jindan

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Berikut ini adalah rangkuman yang singkat tentang perihal Zakat Fitrah, yang telah kami rangkum karena kebutuhan umat yang amat sangat mendesak, khususnya di negeri kami tercinta Indonesia.

Rangkuman ini kami rangkum dari berbagai sumber. yang mu’tamad di dalam Mazhab Al Imam Muhammad bin Idris As Syafi’i Radhiyallahu ‘anhu,

 • Kitab Al Minhaj karya Al Imam An Nawawi, 
 • Kitab Mughnil Muhtaj karya Al Imam Muhammad Al Khotib As Syirbini, 
 • Kitab Tuhfatul Muhtaj karya Al Imam Ibni Hajar, 
 • Kitab Nihayatul Muhtaj karya As Syeikh Ar Ramli,
 • Kitab Fathul Mu’in, 
 • Kitab Hasyiyah Al Baijury, 
 • Kitab Fathul ‘Allam, 
 • Kitab Bulughul Maram, 
 • Kitab Ibanatul Ahkam, 
 • Kitab Bughyatul Mustarsyidin,

Dan rangkuman ini kami jadikan sangat singkat dan sederhana agar mudah difahami oleh masyarakat awam dan khususnya panitia-panitia Zakat.

Harapan kami kepada Allah agar menjadikan rangkuman ini didasari keikhlasan karena-Nya, menjadi wasilah untuk dekat kepada-Nya, penyebab untuk masuk ke dalam syurga-Nya yang penuh kenikmatan dan menjadikannya bermanfaat untuk umat islam khususnya di bumi tercinta Indonesia.

What Will You Learn?

 • 1. Dalil Wajib Zakat Fitrah
 • 2. Syarat Wajib Zakat #1
 • 3. Syarat Wajib Zakat #2
 • 4. Bentuk yang Dikeluarkan #1
 • 5. Bentuk yang Dikeluarkan #2
 • 6. Waktu Menunaikan Zakat
 • 7. Penyaluran Zakat (Faqir & Miskin)
 • 8. Penyaluran Zakat (Amil)
 • 9. Penyaluran Zakat (Muallaf, Fir Riqob Ghorim)
 • 10. Penyaluran Zakat (Ibnu Sabil)
 • 11. Cara Menyalurkan Zakat
 • 12. Niat - Niat dalam Berzakat
 • 13. Wajibnya menuntut Ilmu tentang Zakat
 • 14. Bolehkan Menunaikan Zakat di Awal Ramadhan
 • 15. Bolehkan Menunaikan untuk yang Sudah Baligh
 • 16. Bolehkah Menjual Beras Secara Símbolis
 • 17. Beras yang bagaimana untuk Zakat Fitrah

Course Content

Perintah & Landasan (Dalil)

 • Dalil Wajib Berzakat
  07:07

1. Syarat dan Ketentuan Zakat Fitrah

2. Niat & Kewajiban

3. Implementasi Objek Zakat Fitrah

4. Beras yang bagaimana untuk Zakat Fitrah?

5. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

6. Distribusi (Penyaluran) Zakat Fitrah

7. Cara Menyalurkan Zakat Fitrah

9. Pertanyaan Umum seputar Zakat Fitrah

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet